De aanbouwverzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van bouwwerkzaamheden aan het al bestaande gedeelte van de woning en aan het deel van de woning waaraan aan- of verbouwd wordt. Omdat de bouwwerkzaamheden ook schade kunnen toebrengen aan omliggende gebouwen of aan personen, kunt u kiezen voor een dekking tegen het risico van aansprakelijkheid.

Tijdens de bouwwerkzaamheden dient u over een woonhuis- en inboedelverzekering beschikken. Ook moeten de verzekeringsmaatschappij(en) waar het woonhuis en de inboedel verzekerd zijn, op de hoogte gesteld worden van de voorgenomen werkzaamheden.

Het is aan te bevelen de aanbouwverzekering zelf af te sluiten en niet via de aannemer. U heeft dan desgewenst de mogelijkheid de herstelwerkzaamheden door een andere aannemer te laten uitvoeren.

De premie is afhankelijk van de bouwsom en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Het is daarbij bijvoorbeeld van belang of er moet worden geheid en/of bronbemaling moet plaatsvinden.