Dienstverleningsdocument

De minister van Financiën heeft besloten om per 1-7-2013 het dienstverleningsdocument (DVD) te standaardiseren om meer transparantie over de dienstverlening te bereiken. Met gestandaardiseerde DVD’s van financiële dienstverleners kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Afhankelijk van het adviesgebied ontvangt u naast de dienstenwijzer ook de het betreffende DVD. Hieronder treft u 3 verschillende dienstverleningsdocumenten aan:

– DVD werkgeverspensioen 

– DVD risico’s afdekken 

– DVD vermogen opbouwen 

Naast deze Dienstverleningsdocumenten gebruiken wij nog twee documenten waarin wij u aanvullende en uitgebreidere informatie geven over de wijze waarop wij onze dienstverlening uitoefenen:

– Dienstenwijzer Algemeen 

– Dienstenwijzer AOV