Dienstverleningsdocument

Met de invoering en het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 hebben wij ons Dienstverleningsdocument Algemeen aangepast.

– Dienstenwijzer Algemeen 

Tevens laten wij u middels onze privacyverklaring weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Afhankelijk van het adviesgebied ontvangt u naast de dienstenwijzer ook een het adviesgebied betreffend dienstverleningsdocument:

– DVD werkgeverspensioen 

– DVD risico’s afdekken 

– DVD vermogen opbouwen 

– DVD AOV