Van de Boel Corporate Insurance heeft samenwerkingverbanden met:

BSB Volmachten te Geleen verzorgt onze polisadministratie, polisopmaak, schadebehandeling en incasso van uw schadeverzekeringen. Tevens accepteren en beheren zij vanuit hun volmacht de “excellent” polissen van uw medewerkers.


Het samenwerkingsverband Synerga Pensioengroep is in 2011 ontstaan. De groep bestaat op dit moment uit acht zelfstandige pensioenadviseurs. Er wordt samengewerkt op het gebied van pensioenadvisering en pensioenbeheer.Claeren Assuradeuren & Claeren-de Knegt beursmakelaars te ‘s Hertogenbosch verzorgen voor ons de zwaardere, beursgerelateerde, risico’s op het gebied van brand- en bedrijfsschade alsmede bedrijf- en beroepsaansprakelijkheid.


Het Nederlands Pensioenbureau voorziet ons van actuele pensioeninformatie en permanente opleiding. Tevens schakelen wij het Nederlands Pensioenbureau in voor het maken van actuariële berekeningen.