Met een uitvaartverzekering zijn de kosten van een uitvaart volledig gedekt. Daarmee bespaart u nabestaanden in een emotioneel moeilijke tijd financiële zorgen. U kunt kiezen voor een uitvaartverzekering waarmee alleen de kosten gedekt zijn of voor een natura uitvaartverzekering, waarmee u nabestaande ook het regelwerk van een begrafenis of crematie uit handen neemt.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie helemaal. U kunt kiezen uit een pakket aan diensten die bij een uitvaart horen.

Geregeld wordt:

 • De bespreking, het regelen en uitvoeren van de uitvaart.
 • De verzorging van de akte van overlijden.
 • De verzorging van de overledene.
 • Het overbrengen van de overledene, binnen Nederland, naar een plaats van opbaring.
 • Een kist.
 • Het benodigde personeel zoals uitvaartleider en dragers.
 • Het gebruik van de opbaarruimte.
 • Ontvangen en begeleiden van rouwbezoek.
 • Een lijkwagen met een of twee volgwagens.
 • Een condoléanceregister.
 • Het gebruik van de aula van begraafplaats of crematorium.
 • De muziek.

Voor overige kosten zoals de kosten van drukwerk voor rouwkaarten en dankbetuigingen, de rouwadvertentie bloemstuk, koffietafel en een grafsteen draaien uw nabestaanden op. Wilt u dit niet dan kunt u zich aanvullend verzekeren.

Misschien wilt u liever een persoonlijk cachet geven aan uw uitvaart. Tegenwoordig is het mogelijk het dienstenpakket aan te passen of uit te breiden naar aanleiding van uw persoonlijke wensen.

Uitvaartverzekering in geld

Wilt u liever alleen de kosten van een uitvaart verzekeren, dan kunt u kiezen voor een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor de uitvaartkosten. Bij deze verzekering hebben nabestaanden uiteraard meer vrijheid in de manier waarop uw uitvaart wordt ingevuld. Het is in dat geval wel van belang om regelmatig kritisch naar het verzekerde bedrag te kijken. In de praktijk is de uitkering van de verzekeraar lang niet altijd voldoende om de uitvaartkosten van te betalen.

Bij veel verzekeraars kunt u kiezen tussen een levenslange premiebetaling of voor premiebetaling gedurende een aantal jaren of tot een bepaalde leeftijd. Ook kunt u kiezen voor het storten van een eenmalige koopsom. U bent dan van verdere financiële verplichtingen ontslagen.