Een woonlastenverzekering is een particuliere verzekering die de huur- of hypotheeklasten vergoedt bij inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Met de verzekering voorkomt u dat u moet verhuizen door uw lagere inkomen.

Hoe hoog uw vaste woonlasten zijn, weet u zelfs als beste. Daarom bepaalt u zelf welk maandbedrag u wilt verzekeren aan de hand van het bedrag dat u kwijt bent aan rente en aflossing van uw hypotheek of aan huur. Verder kunt u ook de kosten voor gas, water en licht meeverzekeren. Ook bepaalt u hoelang en vanaf welk moment u een uitkering wilt ontvangen.

Er zijn verschillende soorten woonlastenverzekeringen verkrijgbaar. U kunt een verzekering kiezen die alleen uitkeert bij werkloosheid, alleen bij arbeidsongeschiktheid of die in beide situaties tot uitkering komt. Kiest u voor een dekking tegen arbeidsongeschiktheid én werkeloosheid, dan bestaat de premie uit twee delen: het arbeidsongeschiktheidsdeel en het werkloosheidsdeel. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking is fiscaal aftrekbaar, de uitkering is dan wel fiscaal belast. Trekt u de premie niet af voor de inkomstenbelasting, dan is de uitkering belastingvrij. De premie voor de werkloosheidsdekking is niet fiscaal aftrekbaar.

De voorwaarden van de woonlastenverzekeringen lopen flink uiteen. Het is daarom belangrijk te weten wat u precies wilt verzekeren. Belangrijke aspecten zijn:

  • de looptijd (het aantal jaren dat de verzekering maximaal uitkeert),
  • het percentage arbeidsongeschiktheid waarbij de verzekering tot uitkering overgaat,
  • het arbeidsongeschiktheidscriterium: passende arbeid of gangbare arbeid.
  • de vraag of psychische klachten ook worden gedekt of maar in beperkte mate.

U kunt de premie voldoen door een koopsom te storten of door periodiek (maandelijkse of jaarlijks) premie te betalen. Daarnaast bepaalt u zelf voor welk bedrag (verzekerde som) en voor welke periode u zich verzekert.